Nederlands
© Copyright IOLAN B.V.

Afgelopen maanden heeft IOLAN meerdere sleutelbeheer systemen mogen leveren, waaronder een aantal binnen de gezondheidszorg. Sleuteluitgifte is een tijdrovend proces om op accurate wijze te beheren en te controleren. Patiënten moeten de zekerheid hebben dat de toegang tot hun kamers slechts beperkt is tot de hiervoor geautoriseerde medewerkers. Maar personeelsruimten, medicijnkasten en opslag, kantoren en technische ruimten moeten juist weer niet toegankelijk zijn voor patiënten en bezoekers. Van oudsher zijn sleutels in een te hoge kwantiteit en in onveilige ruimten beschikbaar. Omwille van de veiligheid is beschikbaarheid van sleutels daarnaast ten alle tijden vereist, zelfs als dat deel van het gebouw en/of receptie onbemand is en mogen sleutels het pand niet (ongeoorloofd) verlaten. Goed beheer hiervan geeft een veilig gevoel!

© Copyright IOLAN B.V.

Met IOLAN KeyWall worden sleutelbossen opgeborgen in een onbeperkt aantal kasten met per kast maximaal 40 of 80 sleutelbossen. Modulair uit te breiden en naar keuze met of zonder vergrendelde deur. Alle sleutelbossen zijn (Cyber Secure) online ondergebracht in een uitvoerig IOLAN beheer applicatie. Medewerkers hebben 24uur per dag toegang met hun medewerkerspas en dat op alle locaties. Deze medewerkerspas, op basis van de wereldwijde MIFARE DESFire technologie, is persoonlijk en geeft de medewerker toegang tot de sleutelbossen in de kast waartoe deze is gerechtigd. De bossen zijn individueel vergrendeld en kunnen niet zonder vrijgave worden meegenomen.

© Copyright IOLAN B.V.

Alle sleutelbossen zijn (Cyber Secure) online ondergebracht in een uitvoerig IOLAN Sphere beheer applicatie; toegangscontrole software met alle ingestelde autorisaties per persoon, afdeling of functie, gecombineerd met een rooster of controle op aanwezigheid. Bij toepassing van KeyWall wordt het beheer ook eenvoudiger en zijn middels de automatische rapportages overzichten beschikbaar wie welke sleutel in bezit heeft of heeft gehad. Ook een centrale bedienpost is mogelijk waarmee kasten op afstand gecontroleerd worden en combinaties met camera’s en intercom mogelijk zijn. Wilt u meer weten over de modulaire IOLAN KeyWall producten en toepassingen, bekijk de productinformatie of neem contact met ons op.

Meer nieuws

© Copyright IOLAN B.V.

Impact coronavirus op leveringen

Lees dit bericht
© Copyright IOLAN B.V.

Kerstgroet IOLAN 2021

Lees dit bericht
© Copyright IOLAN B.V.

Landelijke uitrol KeySafe Rijksoverheid

Lees dit bericht

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact met ons op en we komen graag samen tot een oplossing die meer dan uitstekend past bij wat u doet en wilt beveiligen.

© Copyright IOLAN B.V.