Nederlands

Hierbij staan interne kwaliteitsaudits van alle bedrijfsonderdelen en continue coördinatie door een aangestelde kwaliteitsmanager centraal. Verder worden er op periodieke basis analyses gedaan van de tevredenheid van onze klanten, de kwaliteit van de prestaties van onze externe leveranciers en eventuele klachten. In de diverse interne overlegstructuren wordt aandacht besteed aan waarborging van kwaliteit en de vertaling hiervan in het beleid en scholing van personeel. 

Ook heeft IOLAN de VCA ** bedrijfscertificering ontvangen conform versie 2017/6.0. Dat houdt in dat IOLAN op het gebied van veilig werken, gezondheid en milieu een aantal procedures heeft ingevoerd en hiervan tevens verslaglegging doet. Hiernaast heeft IOLAN medewerkers in dienst die gecertificeerd zijn voor het gebruik van IPC-A-610. De IPC-A-610 is een norm voor de eindinspectie van geassembleerde elektronica producten, waarmee de kwaliteit van de IOLAN producten uiteindelijk wordt verhoogd en uitval wordt voorkomen.