Nederlands

Iets goeds doen voor mensen die het minder hebben is niet echt iets om je voor op de borst te kloppen, het is voor IOLAN iets vanzelfsprekend. Vandaar dat IOLAN B.V. meerdere initiatieven ondersteund vooral in relatie tot kinderen, de meest kwetsbare groep op de wereld. Ook ondersteunen we ieder jaar een goed doel ter vervanging van onze kerst relatiegeschenken. Hiermee hebben de afgelopen jaren de Clini Clowns (2009), Villa Pardoes (2010), War Child (2011), Jeugdsportfonds (2012), Kika (2013), het Wilhemina Kinderziekenhuis (2014), Alpe d'HuZes (2015), Jantje Beton (2016), SWGN met hun actie 'Maak de droom waar' (2017), Stichting DownSyndroom (2018), Prinses Maxima Centrum (2019), project OERR van Natuurmonumenten (2020) en Make-A-Wish (2021) een mooie donatie mogen ontvangen. Ook worden initiatieven van medewerkers ondersteunt, zoals shirt sponsoring van de lokale vereniging.

Ons milieubeleid is gericht op het steeds verder beperken van de milieubelasting van activiteiten op de leefomgeving. Het minimaliseren van milieuschade is belangrijk voor klanten, werknemers en andere betrokkenen. IOLAN B.V. bereikt dit door verstandig om te gaan met de beschikbare middelen, materialen en energiebronnen. Onze milieu belastende producties (printassemblage; pick-on-place printcircuitboards) worden door IOLAN ondergebracht bij daarvoor ingerichte specialistische, gecertificeerde bedrijven welke aantoonbaar voldoen aan de geldende regelgeving, hierbij valt te denken aan RoHS/WEEE.

Afval wordt bij IOLAN gescheiden, productie uitval en vervangingen van IOLAN producten/systemen worden in speciaal daarvoor aangewezen containers bij IOLAN opgeslagen en we laten dit op verantwoorde wijze ophalen en verwerken door een milieu gecertificeerde organisatie. Al onze toeleveranciers worden getoetst middels een duurzaamheidsverklaring. IOLAN B.V. doet aan duurzaam bouwen en beheert een wagenpark conform ECO lease met CO2-uitstoot compensatiecertificaat. Verder heeft IOLAN sinds 2014 geinvesteerd in zonnepanelen op het bedrijfspand, hiermee wekt IOLAN eigen energie op.

Begin 2019 is IOLAN getoetst door de branchevereniging Federatie Veilig Nederland omtrent het IOLAN MVO-beleid en daarmee zaken als belangen stakeholders, kwaliteit, integriteit en sociale en leefomgeving. Na deze analyse bleek dat IOLAN ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen om het MVO-certificaat te mogen ontvangen.