Nederlands

IOLAN vindt privacy belangrijk en daarom confirmeert het zich aan de AVG wetgeving zoals deze per 25 mei 2018 van kracht is. IOLAN stelt alles in het werk om privacy van onze relaties en ons personeel te waarborgen. Aan de basis van dit beleid ligt het uitgangspunt dat er nooit onnodige gegevens van personen worden bewaard en worden verwerkt. Deze gegevens worden nimmer met andere partijen gedeeld dan de betrokkenen en dus niet verstrekt aan andere bedrijven, landen en organisaties binnen of buiten de Europese Unie. IOLAN hanteert ook zorgvuldigheid bij het ontwerp van onze eigen nieuwe producten aangaande privacy (by design) en ziet hierbij toe dat er geen inbreuk wordt gemaakt op persoonsgegevens (by default).

Daarom doet IOLAN niet aan: profilering, automatische beslissingen, stelselmatige of grootschalige monitoring, massale gegevensverwerking, gekoppelde databases en het verzamelen van gegevens over kwetsbare personen of verwerking met als doel een blokkering van een recht, dienst of contract. IOLAN werkt niet met zwarte lijsten. Voorts verzameld IOLAN geen bijzondere persoonsgegevens zoals: BSN, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.

IOLAN verwerkt dan ook enkel NAW gegevens van relaties ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst en het informeren omtrent IOLAN bij aanmelding of op verzoek. De individuele verwerkte gegevens zijn uiteraard te allen tijde op te vragen en op verzoek aan te passen door de betrokkene. Dit is conform artikel 35 en 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen.

Als er documentatie, offerte of feedback op gebruikersverzoek wordt aangevraagd worden uw persoonsgegevens opgeslagen om u de gevraagde stukken toe te sturen en daarop na te bellen. Bij een overeenkomst als een contract, levering, inkoop en productie moet uw data bewaard worden voor het uitvoeren van de overeenkomst en de nazorg. Ook in verband met de wettelijke verplichting van 7 jaar. Ten slotte kunt u zich ook aanmelden voor de algemene IOLAN nieuwsbrief via onze website. Ook dan worden uw gegevens opgeslagen zodat we u deze mailingen kunnen verzenden. Desalniettemin kunt u altijd uw toestemming hiervoor intrekken, dit kan onderaan de nieuwsbrief, via de IOLAN website of per e-mail.

Inactieve persoonsgegevens worden na 7 jaar handmatig gearchiveerd en niet meer verwerkt voor contact en/of analyses. Indien actieve data incorrect of niet langer relevant is wordt deze verwijderd of inactief gemaakt. De persoonsgegevens, zover aanwezig binnen IOLAN, worden zorgvuldig en uitgebreid beveiligd en geback-upt. Dit wordt gerealiseerd met een breed scala aan fysieke, organisatorische en digitale beveiligingsmaatregelen.

Mocht er ondanks onze zorgvuldigheid een klacht gerezen zijn, kunt u die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hulpbijprivacy.nl. IOLAN zou graag een afschrift ontvangen zodat er direct gestart kan worden met een verbeteringstraject. Vragen en/of verzoeken kunt u centraal melden via: iolan@iolan.com. IOLAN streeft naar een reactie binnen twee weken en gaat vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw gegevens om.

IOLAN B.V.

In de door IOLAN geleverde systemen kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. IOLAN heeft geen toegang tot deze informatie en derhalve valt dit buiten de verantwoordelijkheid van IOLAN qua wetgeving. Deze data worden nooit bij IOLAN verwerkt.